Geen categorie

De tram en wat nog komt

Wethouder A en ondernemersbaas B juichen het plan toe om de nieuwe tram door de Oosterstraat te sturen. Winkelier C vindt een trambaan voor zijn deur op zich geen bezwaar, maar vraagt zich net als belangenclub D af of het slim is om twee lijnen naast elkaar door de smalle straat te leiden. Geen probleem zegt winkeleigenaar E uit de Gelkingestraat, met blauwe handen van de high-fives omdat zijn straat wordt ontzien, de Oosterstaat is breed genoeg.
Deze uitspraak is tegen het zere been van de immer gedupeerde querulant F, die overal beren op de weg ziet. Hoho, roept milieuclubje G, als het dierenwelzijn in het geding is, krijg je met ons te maken. Dan leg je maar een ondergrondse lijn aan. Wat een dom idee, briest de notoire ingezonden-brievenschrijver H in een lokaal huis-aan-huisblad, straks verzakt de hele binnenstad. Dat klopt niet, blijkt uit een in allerijl uitgevoerd onderzoek van bouwkundig bureau I, dat overigens geen voorstander is van een ondergrondse variant. Niemand trouwens, zo benadrukt burgemeester J.
Koren op de molen van oppositieploeg K, die spreekt van regenteske besluitvorming en het buitenspel zetten van de stadjer. Dat valt allemaal reuze mee, zeggen zeehondenkoningin L en basketballer M desgevraagd en geheel vrijblijvend in het dagelijkse kwebbeluurtje van televisiezender N.
Meneer O koerst alweer dagelijks met grote sandwichborden op zijn fiets langs het geplande tracé om de mensen te waarschuwen tegen het naderende onheil en straatprater P polst de mening van de gewone man, Q, R en S. Die weten het ook allemaal niet meer en zijn vooral bang voor eindeloze bouwputten en opengebroken straten. O nee, denkt wethouder T, daar gáán we weer. Zijn oud-collega U ziet niets nieuws onder de zon en voorspelt dat de kritiek verstomt als de tram er eenmaal ligt. Een reactie blijft niet uit. Oosterstraatbewoonster V is bang voor scheurtjes vanwege de trillingen die de trams veroorzaken en krijgt gelijk van hobbyonderzoeker W, die het een en ander heeft nageplozen. Hij noemt het gemakshalve Amsterdamse toestanden. Laten we nu met z’n allen de rust bewaren, zegt X van de gemeentelijke pr-afdeling, die al heimelijk druk is met een charmeoffensief. Op televisie zien we meneer Y verklaren dat het hem een rotzorg zal zijn, want hij woont aan de andere kant van de stad en voor studente Z maakt het niet uit. Als de binnenstad hier eenmaal is omgetoverd tot railparcours, is zij al lang en breed afgestudeerd en gaat ze in de Randstad met de tram naar haar werk.

Plaats een reactie