Buro05

Lezingenmiddag Forum Images

Op zondag 28 november vindt in Forum Images vanaf 14.00 een lezingenmiddag plaats: Oorlogsverwerking in Duitse en Nederlandse poëzie. Naast lezingen van prof. dr. Ton Naaijkens en prof. dr. Gillis Dorleijn dragen de Lijnen|Linien-dichters voor. Het volledige programma:

Kaalslag en schoonheid. Over de Duitstalige poëzie in de eerste jaren na de oorlog. – Prof. dr. Ton Naaijkens, afdeling Duits van de Universiteit Utrecht

Dit steeds weer hedendaags verleden. Scherven van de Tweede Wereldoorlog in de naoorlogse Nederlandse poëzie: Lucebert en Gerrit Kouwenaar – Prof. dr. Gillis Dorleijn, afdeling Nederlands van de Rijksuniversiteit Groningen

De lezingen worden afgewisseld met optredens van de Groningse dichters Arjen Nolles en Jurre van den Berg, en de Oldenburgse dichters Julia Gerdes en Antje Olthoff. Zij hebben met vier collegadichters meegewerkt aan het Lijnen|Linien-project van Buro05. Het geheel wordt met een forumdiscussie afgesloten. De presentatie is in handen van Stefan Nieuwenhuis.

Plaats een reactie