Geen categorie

Mij. der Ned. Lett.kunde

Onlangs ontving ik een prachtige, uiterst formele brief van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. In die brief werd ik op grond van mijn letterkundige en/of taalkundige verdiensten uitgenodigd als lid tot de vereniging toe te treden. Vanmorgen heb ik dat bekrachtigd met een officiële aanvaarding: een fraai moment.
Extra mooi is het dat je niet zomaar lid kunt worden van de vereniging (die al bestaat sinds 1766), maar door zittende leden moet worden voorgedragen. Wie mij heeft voorgedragen, is me niet verteld, maar ik dank hem of haar van harte voor deze geste. Waarvan akte.

Plaats een reactie