Strips & comics

Gelezen: Harmony Becker – Himawari House

Himawari House van de Amerikaanse stripmaker Harmony Becker is een bijzondere graphic novel over drie buitenlandse uitwisselstudenten die in Japan neerstrijken. Samen ervaren zij hoe het is om in een nieuwe omgeving te gedijen. De tieners hebben verschillende motieven om naar Japan te gaan. Nao is een Amerikaanse met Japanse roots, die ‘contact wil maken met haar afkomst’, terwijl de Koreaanse Hyejung en de Singaporese Tina ‘eigenlijk gewoon weg willen, eens wat anders willen meemaken’. Samen zitten ze in een studentenhuis in Tokio, het Himawari huis.

Harmony Becker lanceerde zichzelf als tekenaar van George Takei’s graphic novel They Called Us Enemy uit 2019, waarmee ze een jaar later een Eisner award won. Himawari House is haar eerste eigen titel, gebaseerd op haar webcomic, en ze laat meteen zien dat ze geen grote naam uit de entertainmentwereld nodig heeft om een geweldig boek af te leveren. Want meteen gezegd: Himawari House is een perfecte Young Adult strip, die allerlei actuele, wezenlijke zaken aankaart en tegelijk vriendelijk en innemend is. Het gaat over hechten, over tweedegeneratieproblematiek en hoe jonge mensen tegen hun ouders aankijken: in het verhaal zijn allerlei herinneringen en flashbacks opgenomen waarin de meisjes uitleggen hoe het thuis was. In het geval van Nao zien we bijvoorbeeld hoe haar ouders neerstreken in Amerika, zich daar aanpasten en tegelijk moeite deden om hun Japanse achtergrond niet uit het oog te verliezen. Nao zelf werd ‘een echte Amerikaanse, die alleen nooit een Amerikaanse werd gevonden, omdat ze hun eenmaal Japans is’.

Dit gegeven wordt mooi uitgewerkt. Het is niet meteen pijnlijk, ze ziet zich niet als slachtoffer van haar situatie, maar probeert een manier te vinden om zichzelf te positioneren. Want echt Japans is ze nu ook weer niet, ontdekt ze in Tokio. Haar huisgenootjes hebben soortgelijke verhalen, en helpen elkaar bij het verwerken van indrukken, dogma’s en culturele verschillen. In een breder perspectief gaat Himawari House over persoonlijke groei, gevat in een uitdagende ontdekkingsreis waarin de emoties soms hoog oplopen. Zware kost? In het geheel niet, want Becker zorgt voor genoeg vrolijke alledaagsheid die alles verteerbaar maken: het is niet alleen maar identiteit wat de klok slaat. Jongens bijvoorbeeld, die zijn er ook.

Een heel interessant gegeven is de manier waarop er gesproken wordt: als Nao in Japan aankomt, praten de mensen in haar omgeving Japans. Zo lezen wij het ook. Heel soms pikt ze een woordje op en ook die zien wij. Zo volgt de lezer haar op een manier die de impact van een ander land met een andere taal zichtbaar maakt. Als Hyejung Koreaans praat met haar vriendinnen, kunnen de andere twee dat niet volgen, net zo min als de lezer. Gaandeweg het verhaal leren de drie steeds beter Japans praten – een van de redenen waarom Tina en Hyejung naar Japan gingen – waarbij ook de lezer hun onderlinge begrip mee kan volgen: dan staat de Engelse vertaling onder de Japanse tekst. Interessant wordt het als de anderen Engels leren, omdat Becker er dan voor kiest om het deels fonetisch op te lossen. Hyejung heeft moeite met bepaalde klanken en dat zien we terug: Oh, whatebah! So heppi to take opp uguly unipo’m. [Oh, whatever! So happy to take off that ugly uniform.]

Wat dit vertaalgegeven oplevert is dat de lezer in eerste instantie de winkelruiten, reclameborden en posters niet kan lezen, maar na verloop van tijd wel. Becker schrijft dan: The storefronts and signs, once faceless strangers, now greet me like new friends. Every new word I learn lifts the fog around me a little more, revealling the colors and shapes of the world around me. Himawari House staat vol met dit soort prachtige observaties.

Himawari House is een graphic novel die verschillende verhaallijnen verbindt: het leven met de taalbarrières en de dagelijkse ontdekkingsreis van de drie is luchtig. De diepgang die Becker meegeeft aan het geheel maakt Himawari House echt interessant: de zoektocht naar de identiteit, ver van huis, die altijd weer bij de familie terugkomt – en die de lezer een mooi inzicht geeft in de Aziatische diaspora. Deze graphic novel gaat op een subtiele manier om met culturele identiteit en geeft voorzichtig voorzetjes naar een inclusieve wereld waarin er meer begrip is voor de ander: dat hebben we letterlijk zelf ervaren, in een verhaal waarin we niet in staat zijn alles te volgen. Heel knap!

Harmony Becker – Himawari House. First Second. 378 pagina’s. € 11,29.

Strips & comics

Gelezen: Michel Blanc-Dumont & Laurence Harlé – Jonathan Cartland 5 en 6

Jonathan Cartland is toch een beetje een aparte, zowel als serie in het western-genre en als personage. Jonathan is een introverte buitenmens, zelfs een tikkeltje mystieke figuur die zich vereenzelvigt met de lokale indianenstammen, die het zwaar te verduren hebben: ze worden verdreven, onderdrukt en uitgemoord. De mensen die dat op hun geweten hebben zijn de blanken, de imperialisten, de industriëlen die over lijken gaan om hun rijkdom te vergaren. En Jonathan heeft dezelfde huidskleur, hoewel hij een zoon van de indianen is doordat hij ooit trouwde met een inheemse: het zijn de kruiden die zoveel westerns verteerbaar maken.

Wat Jonathan Cartland ook als reeks wat afwijkend maakt is dat het veel minder gaat over de fysieke strijd – zoals bij Comanche en Blueberry – maar juist de innerlijke strijd die Jonathan voert. Cartland is een rustiger heerschap dat zich niet zomaar in ieder wespennest steekt voor persoonlijk gewin of de gunst van een mooie dame. Het fysieke staat veel minder centraal in de scenario’s van Laurence Harlé, die daar dieper op ingaat in het dossier achterin deel 6: daar lezen we een uitgebreid interview met de schrijfster.

Cartland heeft een positieve inborst met een enorm rechtvaardigheidsgevoel dat hem vaak dwarszit in het wilde westen waar de ongelikte beren en laffe honden de dienst uitmaken. Hij wil goed doen, maar ziet ook de spagaat waarin hij terecht is gekomen. In deel 5 van de reeks, De rivier van de wind, wordt hij bijvoorbeeld gewantrouwd door een vijandige indianenstam die hem gijzelt na een hinderlaag waar Cartland bij toeval in verzeild raakt.

In het spectrum zitten de verhalen rond Jonathan Cartland tussen de klasbakken Blueberry en Buddy Longway in. De eerste is de onverschrokken held die zich de positie van indianen aantrekt, zoals Cartland, en aan de andere kant Longway, de trapper die met een inheemse trouwt en het liefst met rust gelaten wordt, tot het moment dat het onrecht zich aandient. En in die mix heeft Cartland nog een vreemd trekje: heroïek is hem vreemd. Zo vlucht Cartland niet als hij wordt vastgehouden door de clan, omdat dat tegen zijn eergevoel indruist – hij was immers verbonden aan een andere indianenstam en die hebben de eer zo ongeveer uitgevonden, als je de meeste westerns mag geloven.

De twee albums die onlangs verschenen, De rivier van de wind en De vloek van het water, horen bij elkaar en vertellen een compleet verhaal dat feitelijk op twee sporen loopt: enerzijds is er de stam die wordt belaagd door een rijke Duitse industrieel die zijn droomkasteel (!) wil bouwen in hun gebied en anderzijds is er het verhaal van de frèle vrouw van diezelfde industrieel, die steeds zwakker en ongezonder wordt naarmate zij langer in het gebied is. De titels van beide albums verwijzen naar het water dat de industrieel afdamt. Hij wil een mooi meer naast zijn kasteel, om het van nog meer cachet te voorzien. Alleen zorgt hij er op die manier voor dat de indianen zo verstoken blijven van water.

Het verhaal wordt ingenieus als blijkt waarom de vrouw steeds zwakker wordt en waarom Cartland het zich zo aantrekt. Dat wordt in deel 6 mooi ontrafeld, al heeft de lezer dan al bijna anderhalf album zitten doorwerken: het tempo zit er niet bepaald in. Harlé redt het verhaal door aan het einde de zaakjes niet razendsnel samen te binden en af te hechten. Het slotstuk is mooi en verrassend.

Wat alles nog veel meer de moeite waard maakt zijn de tekeningen van Michel Blanc-Dumont, die zich gelukkig vaak verliest in fraaie natuurbeelden en panoramische vergezichten. Niet zo briljant uitgewerkt als Giraud, niet met zo’n vrije hand als Derib, maar wel met veel gevoel voor compositie en kennis van de zielenwereld van de indianencultuur. Dat we dat nu optimaal kunnen genieten, ligt ook aan de afwerking van de albums op groot formaat. Wie zich de oude reeks herinnert, met de zwart omkaderde omslagen en de beroerde inkleuring op volgezogen oostblokpapier en de zwabberende lettering, weet dat daar nog veel te winnen is. Leg de oorspronkelijke albums en de nieuwe naast elkaar en je ziet hoe werkelijke aandacht een pagina kan optillen.

Michel Blanc-Dumont & Laurence Harlé – Jonathan Cartland 5: De rivier van de wind. Sherpa. 64 pagina’s hardcover. € 29,95.
Michel Blanc-Dumont & Laurence Harlé – Jonathan Cartland 6: De vloek van het water. Sherpa. 64 pagina’s hardcover. € 29,95.

Strips & comics

Gelezen: James Albon – The Delicacy

Het is al eerder gezegd: de eindejaarslijstjes, met name die uit het Engelssprekende deel van de wereld, zijn altijd een bron van steengoede suggesties. Als de veel lezende hotemetoten met een titel komen, dan moet het wel een goed boek zijn. The Delicacy van de Engelsman James Albon (1990) werd meer dan eens getipt en terecht: het is een meeslepende graphic novel die genoeg van de gebaande paden blijft om écht spannend te blijven. Hoewel, spannend is misschien niet het goede woord, want de onvoorbereide lezer heeft geen idee wat er zich na een heel rustig begin allemaal ontwikkelt.

Twee broers, Rowan en Tulip, wonen met hun esoterische moeder ergens ver weg op een Schots eilandje. Die moeder – ze noemt zichzelf Pegasus en richt haar leven op Gaia – heeft ooit de banden met alles en iedereen verbroken en leeft er teruggetrokken en in haar eigen universum. De wereld buiten het eiland is vol verstoorde mensen, waar de beide broers beter niet naartoe gaan. Daar is immers alles nucleair vergiftigd en niet in balans met de chakra’s – sorry als ik dat verkeerd uitleg.

Rowan is de stille, hij werkt het liefst in de tuin. De uitbundige Tulip is kok in een lokale uitspanning. Het vak leerde hij van een uitgeweken Franse kok, die hem meer dan verdienstelijk leerde koken. Op een dag is er bezoek: een notaris overhandigt de beide jongens het testament van hun oom en tante, die bij een onfortuinlijk ongeval om het leven zijn gekomen. Het verhaal gaat dat hun boot is omgeslagen, ze zijn nooit gevonden. Alle bezittingen worden aan de jongens nagelaten, zoals een huis met een grote tuin in de buurt van Londen. Uitdrukkelijk tegen de zin van hun moeder verkassen de twee zuidwaarts, met een even wild als logisch idee: Rowan gaat groente en kruiden verbouwen, terwijl Tulip een restaurantje opent om de verpeste stedeling kennis te laten maken met de biologische keuken. Zo van het land op het bord.

Door hard te werken boeken de twee kleine successen, hun culinaire stekje blijft niet onopgemerkt. In vloeiende, kleurrijke tekeningen werkt Albon het verhaal uit: het is mooi te ontdekken dat het succes van de broers gepaard gaat met meer bonte kleuren; de eters zijn eerst nog buurtgenoten in gepaste kleding, gaandeweg worden ze steeds flamboyanter en grotesker, tot en met de culinaire fine fleur met hun wanstaltige gezichten en manieren. Ook Tulip verandert steeds meer; het succes stijgt hem naar het hoofd en hij wordt wilder en bezetener.

De reden van het succes zijn roodgelige paddenstoelen. Deze delicatesse komt rechtstreeks van het land van Rowan, waar ze her en der groeien. Maar wat Rowan ook doet, hij krijgt ze maar met moeite gekweekt: ze lijken vooral maar op bepaalde plaatsen te groeien. Rowan komt er niet achter, maar dat boeit zijn gastronomische broertje veel minder: hij moet meer van die paddenstoelen hebben, en wel gauw. Het is hier dat het verhaal een angstaanjagende wending neemt.

In meer dan 300 pagina’s vertelt James Albon een rustig verhaal, dat eenmaal op stoom niet meer gestopt kan worden. Zelfs naar het einde toe, als de lezer begint door te krijgen wat er aan de hand is, versnelt Albon niet. Dat is gekmakend goed: de dynamiek van beide broers, de ene zoals hij altijd al was en de andere bezeten geraakt, met op de achtergrond de moeder die haar gelijk bevestigd ziet. En dan de mensen die iets van Tulip willen: de investeerders, de potsierlijke dwazen uit de culinaire hoek. Echt, het is onmogelijk om nog met dezelfde ogen naar Top Chef, Master Chef en Chefs Table te kijken. Achter de façade schuilt geposeerde gekte en snobisme.

Het is volkomen logisch dat The Delicacy de handen van de critici op elkaar kreeg: het verhaal heeft een mooie invalshoek, schitterende personages en een perfect getimede opbouw. Omdat het aanvankelijk over gewone jongemannen gaat, die met een droom in hun rugzak naar de grote stad verkassen, leef je als lezer mee. Dat werkt nu eenmaal beter dan meeleven met een aan lager wal geraakte detective of een miljardair die een smerig spionagenetwerk op de hielen zit. En als dat ook nog eens de wereld van fine dining flinterdun wordt gefileerd, met het scherpste koksmes dat er is, dan is het dubbel genieten: al die gebakken lucht, al die opgeblazen koppen die het bittertje missen in de langoustine, ze gaan er allemaal aan.

James Albon – The Delicacy. Top Shelf. 320 pagina’s. € 22,99.

Strips & comics

Gelezen: Lou Lubie – The man for the job

Het digitale aanbod van klassieke Nederlandstalige strips bestaat uit albums en reeksen die er ook in papieren vorm bestaan. Je kunt via het Nederlandse gedeelte van Izneo Suske en Wiske downloaden, Blauwbloezen, Tango, Jommeke, vooral het standaard repertoire. Het is flink prijzig, het vergt nogal een verandering van je mindset (waarom zou je overstappen als je ze al die tijd al ‘gewoon’ leest en verzamelt) en bij Izneo zijn lang niet alle uitgevers aangesloten – nog niet eens de helft. De Nederlandstalige tak van Izneo is op de goede weg, maar is nog geen Comixology – het Amerikaanse platform waar veel meer gebeurt en waar intussen ook veel Europese strips te lezen zijn. Dat heeft voor een groot deel te maken met de komst van de digitale uitgeverij Europe Comics.

Europe Comics is een online uitgever van Europese strips, met name van de klassieke stripuitgevers uit Frankrijk en België, zoals Dupuis, Dargaud, Le Lombard en dergelijke – uitgevers die ook de Nederlandstalige Izneo-tak bevolken. Europe Comics publiceert in het Engels en is vooral gericht op de Amerikaanse een Britse markt. Het project is flink opgezet en wordt voor een flink deel gefinancierd door het Creative Europe Programma van de Europese Unie. De afgelopen jaren konden de overzeese striplezers hierdoor kennismaken met series als Michel Vaillant, Thorgal, Blacksad en meer. Intussen zijn ook de oneshots aangehaakt en ruim voorhanden. Vaak zijn het titels die we hier al kennen, maar niet altijd.

The man for the job is de vertaling van L’homme de la situation van de Francaise Lou Lubie (1986) en is bijvoorbeeld niet in het Nederlands beschikbaar – op papier noch digitaal. En meteen gezegd: dat is jammer. Want The man for the job is een strip die het hier prima zou doen: het is getekend in die onmiskenbare Euromanga stijl, die aanspreekt bij vooral nieuwe lezers. Maar vooral is het verhaal echt sterk, met knappe vondsten die de lezer (ook de bedaagde) er flink bij houden. Lubie vertelt een slim en angstaanjagend verhaal met suspense en horror-elementen. Het is des te knapper dat je dat niet aan ziet komen: haar tekenstijl strooit de onvermoede lezer zand in de ogen. ‘Het zal wel een zoet verhaaltje worden over een middelbareschoolleraar die ontevreden is omdat hij een promotie misloopt’. Niets is minder waar… het verhaal ontwikkelt zich razendknap tot een psychologische thriller van jewelste.

Die leraar heet Manu, een vriendelijke gast die iets te veel pech te verstouwen krijgt als zijn vriendin hem verlaat én hij een promotie misloopt. Hij wordt tijdelijk op non actief gezet en ontfermt zich in die weken over een jong meisje dat hij leert lezen en schrijven. Het gezin van het meisje is vreemd en de rare situaties volgen elkaar op. Dit gebeurt zo scherp en gedoseerd dat de lezer bijna met Manu in de val loopt. En dan wordt het pas echt vreemd, zo heftig dat we richting het einde gaan twijfelen aan werkelijk alles.

The man for the job is in veel opzichten anders dan anders. Misschien dat de tekenstijl de behoudende striplezer niet meteen over de streep trekt, maar zij die deze strip een kans geven, kunnen niet anders dan concluderen dat hier een begaafde verteller aan het woord is. Lubie heeft een perfecte combinatie gevonden van Azië en Europa: de stijlkenmerken, de interactie, het gebruik van spannende verhaalwendingen. Vergelijkingsmateriaal is daarom moeilijk te vinden. The man for the job is sterk, een slimme uitgever duikt er bovenop en geeft het in het Nederlands uit.

Lou Lubie – The man for the job. Europe Comics / Dupuis. 144 pagina’s digitaal, via o.a. de Engelse Izneo, Comixology en Kobo. € 9,99.

Strips & comics

Gelezen: Pierre Place – Muertos

Op het achterplat geeft de uitgever de beknopte omschrijving van de inhoud met een actuele knipoog: “Heb jij enig idee wat dit voor smeerlapperij is? – Het lijkt op geen enkele beschreven ziekte. Misschien een soort virus. – Als zelfs de intellectuelen niet weten wat dit is, hebben we een groot probleem, mensen.”

Maar behalve dit gebbetje is er weinig te lachen in Muertos, Spaans voor Dood. Hier komt het op neer: in een razende vaart probeert een groep mensen van divers pluimage te ontkomen aan een leger van halfdoden, moordzombies of hoe je ze ook noemt. Het zijn figuren met gruwelijke koppen waarin de weggeteerde kaken zorgen voor een nare, angstaanjagende grimas. Wie het zijn? Wisten we het maar.

De Franse stripmaker Pierre Place houdt van opjagen. Muertos heeft vrijwel vanaf het begin een moordend tempo. Om twee redenen bijzonder: ten eerste bedient de Franse stripmaker zich van een heel klassieke tekenstijl, die teruggrijpt op de jaren vijftig – een tijd die eerder als traag en voortslepend te boek staat. Ten tweede speelt het verhaal zich af in een Mexicaans dorpje waar alles a gusto voortkabbelt. Als de hacienda zomaar ineens recewordt aangevallen door een horde zogenaamde calaveras, folkloristische types met gevilde gezichten, breekt de pleuris uit.

Een groep vooraanstaande rijken, samen met hun gevolg en een aantal bewapende kerels, smeert ‘m en laat de dorpelingen achter. Als ze later achterom kijken zien ze niet alleen dat het dorp in brand is gestoken, maar ook dat de calaveras achter ze aan zitten. Deze achtervolging, met alle waanzin die daarbij past, neemt vervolgens een flink deel van het verhaal in beslag. Saai? Om de drommel niet: er zijn genoeg intriges en vragen om de lezer erbij te houden. Wie is bijvoorbeeld de vrouw, die zich lijkt te ontpoppen als de aanvoerder van de groep achtervolgers? En waarom hebben zij het op het groepje vluchters gemunt?

Spannend, spannend, niet in de laatste plaats doordat Place het typische Latijns-Amerikaanse drama perfect in de vingers heeft. De putas en madres de Dios vliegen je om de oren, het temperament is meeslepend en geeft het verhaal een vette meerwaarde. Dat zit vooral in de personages en hun emoties, want uiterlijk is de hysterie minder zichtbaar. Place kan zeker karakterkoppen tekenen, al zijn ze vaak een tikje te vreemd om geloofwaardig te zijn. Op cinematografisch niveau daarentegen is Place een klasbak. Dat de strip zo’n vaart heeft, ligt aan zijn perfecte cameravoering: de pagina’s zijn knap opgebouwd, met mooie visuele vondsten en spanningsbogen.

Het zwartwitte van de pagina’s, met dikke vlakken grijs, doet iets raars: we mogen aannemen dat het warm is en klam, vooral in de ondoordringbare bossen onderweg, maar dat moeten we aannemen. Op een paar angstige zweetdruppeltjes na lijkt de vlucht op zich redelijk soepeltjes te verlopen. Terwijl weersomstandigheden alles natuurlijk veel erger kunnen maken: uitputting zet alles veel meer op scherp in een groep, waarin de twijfel toeslaat. In een verhaal als Eldorado dat zich ook afspeelt in een benauwde omgeving zien we bijvoorbeeld dat kleuren enorm bijdragen aan het broeierige van het verhaal. Dat had hier niet misstaan.

Tegelijkertijd zorgt het zwart-wit-spel met dikke schaduwen en harde lijnen voor veel sfeer, die van een afstandje doet denken aan de betere pulpstrip. Maar ook al is Muertos in wezen een kruising tussen een Mexicaanse western en telenovelas, het zou het verhaal te kort doen om het af te serveren als pulp. Daarvoor zitten er teveel spannende verhaalhaakjes in verwerkt: een beetje maatschappijkritiek, een beetje sociaal ongenoegen, genderdingetjes. Dat maakt Muertos een interessante titel, die dieper en verder gaat dan een beetje knallen en hakken – al valt daar bepaald niet aan te ontkomen. Want het blijft smeerlapperij.

Pierre Place – Muertos. Uitgeverij Hum! 156 pagina’s, hardcover. € 24,95.

Strips & comics

Gelezen: Maxe L’Hermenier & Stedho – Oceaankind (naar de roman van Jean-Claude Mourlevat)

Oceaankind is een modern sprookje over een kleine jongen met zes tweelingbroers – dus drie sets van twee. Het mannetje heet Yann en is zo klein dat hij in een boodschappentas past. Er is nog iets vreemds met hem aan de hand: hij zegt geen woord, al is hij bepaald niet dom. Thuis hebben de jongens het niet zo getroffen, met een kettingrokende slons van een moeder en een bullebak van een vader.

De thuissituatie is aan het begin treffend in beeld gebracht: Yann heeft zijn boeken niet bij zich op zijn eerste schooldag en wordt naar huis gebracht door de sociaal assistente (vast en zeker typisch Vlaams, geen idee hoe zo iemand in Nederland heet en of er überhaupt iemand met zo’n baan in ons onderwijssysteem aanwezig is). Als zij Yanns moeder daarover wil spreken, krijgt ze de wind van voren. De agressief blaffende hond krijgt een pets met een gietijzeren pan op zijn neus en taait af. Welkom in de wereld van Yann, die ’s avonds in slaap valt met een groot encyclopedisch boek over de wereld – een wereld vol avontuur en ontdekkingen.

Pa en moe hebben voortdurend ruzie en als Yann op een avond een onheilspellend gesprek tussen de twee opvangt, mobiliseert hij zijn broers en lopen ze weg van huis. Waarheen? Naar de oceaan natuurlijk. Die tocht wordt prachtig in beeld gebracht door de Belgische stripmaker Stedho, een alleskunner die net zo gemakkelijk invoelende kinderverhalen tekent als sterke actiestrips, zoals het drieluik Red Rider, de moderne variant van de Rode Ridder uit 2017. In Oceaankind is het vooral het stemmige kleurgebruik dat de toon zet: alles is grauw, donker, maar toch niet triest. Zie de omslagillustratie: zelfs een strandscene is geen uitbundige zee van kleuren.

Yann ontpopt zich als de leider van het stel, hij weet de weg. Onderweg ontmoeten ze allerlei figuren die ze min of meer verder helpen. Scenarist Maxe L’Hermenier herschreef de niet in het Nederlands vertaalde roman van de bekroonde Franse kinderboekenschrijver Jean-Claude Mourlevat tot een sprookje. Dat pakt goed uit, al volgen er wat vreemde kunstgrepen aan het einde van het verhaal die voor de doelgroep (10-12 jaar) misschien niet heel duidelijk zijn – iets met vertelstemmen die zaken in twijfel trekken.

Toch zit er iets onweerstaanbaars in Oceaankind: het gevoel dat je ook hebt bij kerstfilms, bij de winter die dan wel grauw is, maar ook verwarmend en cosy. Het tekenwerk is daar voor een groot deel verantwoordelijk voor. Stedho tekent innemende figuurtjes die vriendelijk zijn – ook al stinken ze een uur in de wind, zoals de mensen onderweg opmerken. Het idee van een klein mannetje dat in een big shopper past is curieus. Dat hij niet praat, is schattig maar is niet consequent vol te houden: als hij uiteindelijk toch iets belangrijks moet uitleggen, “lezen” we zijn handgebaren gewoon in tekstballonnetjes. Oceaankind is misschien niet het meest consistente stripsprookje dat er is, met zijn charme en ontwikkeling is het bij uitstek een winters verhaal dat het goed doet, zo tegen de kerst aan.

Maxe L’Hermenier & Stedho – Oceaankind (naar de roman van Jean-Claude Mourlevat). Diedeldus. 64 pagina’s. € 9,25.

Strips & comics

Gelezen: Barbara Stok – De filosoof, de hond en de bruiloft

Een graphic novel over Hipparchia, een onbekende filosofe uit het Griekenland van de vierde eeuw voor Christus: je moet er maar opkomen. Weinig striplezers zullen meteen geroepen zijn. En toch, wie zich aan het lijvige boek zet, is na een paar pagina’s al zo vertrouwd met de omgeving, de mensen en de situatie dat het halverwege bijna verwonderd dat het zo actueel aanvoelt. Dat is een grote verdienste.

Vijf jaar werkte Barbara Stok aan haar nieuwe graphic novel, zo valt te lezen in de epiloog die ze in De filosoof, de hond en de bruiloft opnam: onderzoek, leeswerk, colleges; ze liet geen kans onbenut om zich in de filosofie onder te dompelen, een fascinatie waarover ze vol passie schrijft. Tijdens haar vorserswerk ontdekt ze dat er maar weinig over vrouwelijke filosofen bekend is, Hipparchia is een van de weinigen. En dan nog: iets meer dan een pagina wordt er niet aan haar gewijd in de geschiedschrijving. Het zet Stok op het spoor van waar haar boek ook over gaat: de positie van de vrouw in de klassieke oudheid.

Maar de actualiteit is nooit ver weg en dat maakt De filosoof, de hond en de bruiloft zo razendknap en interessant. Hipparchia van Maroneia behoorde tot de cynici, een filosofische stroming die zich keerde tegen allerlei maatschappelijke rangen en standen, tegen opgelegde normen en conventies en die bovendien een minimalistische, zeg maar karige, levenswijze nastreefde. Ze ontmoet Crates, een vreemde snuiter die zich niet hecht aan bezit en zaken die voor anderen als vanzelfsprekend worden gezien. In gesprekken met mensen op straat stelt hij alle conventies steeds ter discussie en Hipparchia raakt in de ban van deze figuur.

Het verhaal wordt mooier: Hipparchia is namelijk niet voor niets in Athene. Zij staat op het punt in het huwelijk te treden met een voorname knaap uit een rijk geslacht: het zal haar aan niets ontbreken en juist die gedachte gaat met haar aan de haal. Ze gaat twijfelen en Crates, met zijn onconventionele denkbeelden, zet haar hele wereld beeld – en dat van de lezer – op zijn kop. Stok doseert dat perfect: door steeds vragen te stellen die wij ons in de huidige tijd ook best mogen stellen. Vragen over de essentie, over wat wezenlijk is, nastrevenswaardig. Kortom, hoe je een goed mens kan zijn – en wat dat inhoudt.

Door het rustige, overzichtelijke tekenwerk van Stok – haar handelsmerk, met grote tekeningen, twee stroken per pagina en weinig friemelige details – haalt ze de vaart behoorlijk uit het leeswerk. Je voelt als lezer dat je geen haast hoeft te hebben en dat komt de zeggingskracht van haar verhaal ten goede. Het geeft je genoeg tijd voor zelfreflectie. Je denkt: hoe kunnen die twee tegendraadse types uit de oudheid ook nu nog mensen inspireren? En wat is er dan feitelijk veranderd als blijkt dat hun ideeën nog steeds gelden en de maatschappij in veel opzichten nog steeds langs dezelfde lijnen is uitgetekend? Zie, de lezer gaat bij zichzelf te rade: De filosoof, de hond en de bruiloft gaat verder dan een anekdotisch verhaal over een bijzondere vrouw.

Deze graphic novel kan met gemak een belangrijke plek veroveren in ons onderwijssysteem. Op een rustige manier worden allerlei complexe kwesties behandeld, zonder dat de lezer zich van tevoren moet inlezen over de klassieken of wat dan ook. Dit boek zet aan tot lezen, praten en luisteren. De filosoof, de hond en de bruiloft geeft zoveel hapklare stof tot nadenken dat een veertienjarige er prima mee uit de voeten kan. Maar ook de volwassene die het allemaal al wel weet, zal vaak genoeg even terug worden geworpen: waarom leef ik zoals ik leef? Waarom gaat alles klaarblijkelijk al eeuwen volgens hetzelfde stramien? Waarom leren we niet dat het anders kan? Het gaat misschien niet eens zozeer om vrijdenken, maar om de dingen eens op een andere manier te zien. En wie weet zetten Hipparchia en Stok hier gewoon iets in gang. En laat dat nu net de wens zijn die Stok aan het einde van haar epiloog uitspreekt. Missie geslaagd.

Barbara Stok – De filosoof, de hond en de bruiloft. Nijgh & van Ditmar. 296 pagina’s. € 24,99.

Strips & comics

Gelezen: Diverse auteurs (onder redactie van Schnumn) – Sensory, Life on the spectrum

Voor veel jonge stripmakers is het crowdfundingplatform Kickstarter een geweldige kans om zich in de kijker te spelen. Relatief veel stripprojecten worden ondersteund en halen het streefbedrag vrij eenvoudig. Met name Engelstalige strips, comics en bloemlezingen zijn succesvol. Zoals Sensory: Life on the Spectrum, een vriendelijke Britse bloemlezing over leven met autisme.

Sensory werd aangezwengeld ter gelegenheid van de Autims Acceptance Month (maart 2021). Aanvankelijk zou het een online-gebeurtenis worden, maar de respons en de aandacht was zo overweldigend dat er subiet besloten werd er een anthologie van te maken. De vaart zat er meteen flink in en al in september werd een keurig vormgegeven album bij de backers (de ondersteuners op Kickstarter) afgeleverd. Initiatiefneemster Schnumn haalde uiteindelijk 55 duizend euro op en kon het boek vanwege dat succes met een harde kaft uitbrengen. Achterin staan zes pagina’s met de namen van alle backers.

In het boek, dat iets kleiner is dan comicformaat, staan losse verhalen van dertig jonge auteurs, die allemaal een vorm van autisme hebben. De verhalen zijn autobiografisch en gaan met name over de problemen die mensen met autisme tegenkomen, zoals het voeren van gesprekken, het verwerken van indrukken en over onbegrip en angsten. De verhalen zijn meestal eenvoudig getekend, in een typische cartoonstijl. De nadruk ligt duidelijk op wat de makers te vertellen hebben: omdat de verhalen persoonlijk en eerlijk zijn, is het niet erg dat veel pagina’s tjokvol tekst staat en de poppetjes hooguit als talking heads fungeren. Sensory is een bloemlezing die je leest om de inhoud, en die is heel belangrijk en verhelderend.

Het gaat in de verhalen vaak over de ideeën die buitenstaanders hebben over autisme en in dat opzicht sluiten de korte verhalen, tussen de twee en zes pagina’s, prima aan op de Autims Acceptance Month (maart), die wij in Nederland ook kennen onder de even gemakkelijke naam Autismemaand – al is het bij ons april. De Britse stripmakers van Sensory hebben vooral gezocht naar antwoorden en oplossingen. Zo proberen ze vooroordelen te ontzenuwen en vragen te beantwoorden, al lukt dat niet altijd: dan gaat het alleen over het verdriet, niet hoe dat verholpen of voorkomen kan worden.

Een enkele bijdrage gaat mooi de diepte in, soms poëtisch en gevoelig, soms ronduit wetenschappelijk en feitelijk. Die veelzijdigheid maakt Sensory: Life on the Spectrum een heel sterke, nuttige leeservaring, geschikt voor lezers vanaf twaalf jaar. Het zijn vooral de persoonlijke noten die de bloemlezing kleuren. Toch was het een stuk prettiger geweest als er namen en titels bij de strips hadden gestaan. Misschien is het de bedoeling om gewoon door te lezen, zonder acht te slaan op andere figuren en verhaallijnen, maar een beetje orde en houvast zou handig zijn geweest. Nu moet de lezer bij iedere strip naar de ‘contributors page’ terugbladeren om te zien van wie de bijdrage was. Dat had handiger gekund.

Diverse auteurs (onder redactie van Schnumn) – Sensory, Life on the spectrum. Eigen beheer. 180 pagina’s hardcover. Meer info op schnumn.com

Strips & comics

Gelezen: François Schuiten & Benoît Peeters – Brussel: Hoofdstad der Dromen

Even iets persoonlijks: als ik vertel dat ik graag naar Brussel ga, meestal zo’n zes keer per jaar, dan kijken met name mijn Vlaamse vrienden me een beetje vreemd aan. Ik maak een grap, toch? Bedoel je niet Brugge? Of Gent, Antwerpen desnoods?

Maar nee, het is echt Brussel; de stad waarvan ik ben gaan houden. Een bijzondere stad met verhalen, als het leven zelf. Niet altijd mooi misschien, maar zeker aangenaam: een stad die bij ieder bezoek weer iets nieuws en onontdekts prijsgeeft. En ik ben niet de enige die dat vind.

Het vermaarde duo François Schuiten en Benoît Peeters is dezelfde mening toegedaan. De twee Brusselaars staan er kort bij stil in de inleiding van hun hommage-album Brussel: Hoofdstad der Dromen, een statig, fors album over de de historie van de Belgische capitool. Op het achterplat staat het aldus: “Wie houdt van Brussel neemt er ook haar schaduwen en haar spoken bij. Brussel moet je immers elke dag opnieuw verzinnen.”

Wie het werk van Schuiten kent, weet dat Brussel – met name de architectuur en het grootstedelijke karakter – vaak een prominente rol speelt in zijn verhalen. Waar het niet letterlijk blijkt, ziet de goede lezer toch onmiskenbaar Brusselse invloeden. Neem Schuitens Blake en Mortimer-album De laatste farao, een hommage aan het werk van E.P. Jacobs dat in 2019 verscheen. In dat verhaal is professor Mortimer in Brussel omdat er een geheime kamer is ontdekt in het Justitiepaleis, meer bepaald: het werkverblijf van de eigenzinnige architect Joseph Poelaert.

Deze Poelaert komt uiteraard aan bod in Brussel: Hoofdstad der Dromen, samen met veel andere markante figuren en gebouwen die de stad hebben gevormd en gekleurd. Victor Horta is er (van het Horta-huis en het gebouw dat dienst doet als Belgisch Stripmuseum), Jules Victor Anspach (van de eens zo drukke verkeersader die intussen is veranderd in een brede, onooglijke wandelpromenade) en Charles Bruls (1837-1914), de burgemeester die de stad wilde opstuwen in de vaart der volkeren.

Voor de goede orde: Brussel: Hoofdstad der Dromen is geen stripverhaal. Het is een geïllustreerd boek over Brussel, met verhalen die per hoofdstuk worden opgediend. De teksten van Benoit Peeters zijn informatief, maar soms wat droog en formeel. Wat er onmiskenbaar uit de teksten naar voren komt, is de liefde voor de stad. Het mooie zit in het omslaan van de bladzijden: dan wordt de verraste lezer ineens getrakteerd op flinke kijkplaten, architectuur in vol ornaat en grootse vergezichten. Het boek is puik vormgegeven, waarvoor grafisch ontwerper Jack Durieux verantwoordelijk is – die zich ook al bemoeide met het eerder genoemde Blake en Mortimer-album en de fraaie, ingekleurde versie van de De koorts van urbicande uit 2020.

Het boek wordt aangeprezen als een wandeling door de stad; een typisch Schuiten-stokpaardje, net als het dromerige perspectief – vandaar de titel. De lezer moet dat laatste er zelf een beetje bij bedenken. Maar dat “bijbedenken” hoort bij de charme van de stad, die alleen de avontuurlijke bezoeker laat kennismaken met het mooie. Voor wie het niet wil zien of voor de haastige passant zal Brussel nooit een mooie, intrigerende stad worden.

François Schuiten & Benoît Peeters – Brussel: Hoofdstad der Dromen. Casterman. 128 pagina’s hardcover. € 34,99.

Strips & comics

Gelezen: Yoshiharu Tsuge – Red flowers

Red flowers is na The swamp het tweede deel van het complete overzichtswerk van de Japanner Yoshiharu Tsuge (1937). Hij wordt gezien als een innovatieve mangaka (stripmaker) die zich vanaf halverwege de jaren zestig richtte op een volwassen lezerspubliek met serieuze beeldverhalen, die tot dan toe ongekend waren in Japan. Zijn werk is surrealistisch, dramatisch en vooral: hij kiest steevast voor een gekwelde hoofdpersoon, iemand met ondeugd en twijfel. Zijn buitenissige verhalen leverde Tsuge in eigen land een cultstatus op. Met het verschijnen van het complete werk, dat uit zeven delen gaat bestaan, zijn Tsuges verhalen voor het eerst in het Engels beschikbaar.

The swamp was een eye opener, en op die ingeslagen weg gaat deel 2, Red flowers, min of meer verder: het gaf de lezer een andere kijk op manga. Tsuge haakt met zijn korte verhalen aan bij wat gekiga wordt genoemd. Gekiga is de meer literaire variant van manga waarin serieuze thema’s worden behandeld. Het is te vergelijken met het onderscheid dat wij hanteren voor strip en graphic novel. De bekendste gekiga-auteur is Yoshihiro Tatsumi, van Kitaro, Nononba en vooral zijn impossante autobiografie A drifting life – die iedere stripliefhebber zou moeten lezen.

Tatsumi’s grimmige verhalen spelen aan de onderkant van de naoorlogse Japanse samenleving en zijn schrijnend en hard, ondanks de vriendelijke, karikaturale tekenstijl waarin hij ze uitwerkt.

Daarin lijken Tatsumi en Tsuge op elkaar: ook bij Tsuge zien we weinig succesvolle types opdraven. Het zijn sukkelige figuren die zich niet verweren. Neem het openingsverhaal the wake waarin drie sujetten voor de regen schuilen en bij een oude vrouw in huis terecht komen. Zij is niet alleen: haar overleden zoon ligt opgebaard in de kamer waarin het drietal mag schuilen. In plaats van respectvol om te gaan met de situatie zijn ze giechelig, onhandig en ronduit grof. Wat de lezer ermee moet? Tsuge laat ons de slechte kant van de mens zien; zonder oordeel of iets. Alleen dat. De strips zijn onbeholpen op een charmante wijze; hij zoekt naar een manier om het onderhuidse uit te beelden. Er vallen vervreemdende stiltes, veel blijft onuitgesproken.

In dit tweede deel zijn de mensen iets gewoner dan in de allervroegste verhalen uit 1965. In Red flowers zijn de verhalen opgenomen uit 1967, en die twee jaren maken toch al veel verschil. Tsuge probeert de lezer iets minder van zich te vervreemden en dat pakt goed uit. In Red flowers zijn de dialogen en discussies heel sterk, waar de curiositeit van zijn eerste verhalen heel aansprekend waren. Het geeft al een mooi beeld hoe het werk zich ontwikkelt, iets wat we in de volgende delen hopelijk terugzien.

De mensen maken zijn korte verhalen, die variëren van acht tot dertig pagina’s, eigenaardig. Het is min of meer in de traditie van de gekiga van Tatsumi, al gaat Tsuge een stap verder: Tsuge kiest juist niet voor alledaagse situaties, maar rare slices of life. Wat de vroege verhalen bovendien zo bijzonder maakt, is dat Tsuge als eerste de getormenteerde held opvoert die met zijn eigen beperkingen wordt geconfronteerd: de lezer is deelgenoot van zijn depressies, zijn tweestrijd. Niet eerder werden personages zo kwetsbaar neergezet, vooral omdat manga doorgaans plat vermaak was.

Ondanks de cultstatus van Tsuge en zijn succes in eigen land, bleef zijn werk lange tijd onopgemerkt buiten Japan. Omdat hij zijn leven lang aan depressies lijdt en teleurgesteld is in de Japanse uitgeverswereld die uitsluitend oog heeft voor verkoopsuccessen, stopte hij voorgoed in 1987. De Japanse striplezer verloor hem daarna uit het oog.

Het baanbrekende striptijdschrift Raw, dat verscheen van 1980 tot 1991 en onder redactie stond van Maus-tekenaar Art Spiegelman, publiceerde als eerste twee korte verhalen van Tsuge. In 2004 werd Muno no Hito (De man zonder talent) in het Frans vertaald en prompt genomineerd voor de prijs van beste album op het stripfestival van Angoulême. Vorig jaar verscheen van dit autobiografische verhaal een Engelstalige vertaling bij New York Review Comics, de stripuitgeverij die is gelieerd aan The New York Review of Books. Het geeft aan hoe Tsuges werk met terugwerkende kracht wordt gewaardeerd. The man without talent is een schitterend verhaal dat met gemak alle korte verhalen van Tsuge overstijgt.

Naarmate Tsuge zich verder bekwaamt, worden de beelden soberder en tegelijk grimmiger, Tsuges figuren huiveringwekkend en morbide. De grote chronologische overzichtstentoonstelling van op het laatste stripfestival van Angoulême in 2020 was indrukwekkend en bracht deze grafische vooruitgang perfect in beeld. Het geeft niet alleen de noodzaak aan van de integrale uitgave van zijn werk, het laat ook zien hoe de serieuze volwassen manga zich door de jaren heeft ontwikkeld. Tsuge is het waard gelezen te worden.

Yoshiharu Tsuge – Red flowers, vertaling Ryan Holmberg. Drawn & Quarterly. 284 pagina’s, hardcover. € 24,95.

Strips & comics

Gelezen: Sébastien Goethals & Phillipe Colin – Het vaderland van de gebroeders Werner

Eén van de beste graphic novels van de afgelopen jaren is De reis van Marcel Grob, een fascinerend verhaal over een jongeman uit de Elzas die bij de SS Panzerdivisie terecht komt en de nazigruwelen van dichtbij meemaakt – maar dan aan de verkeerde kant van de lijn. Dat verhaal sloeg in als een bom – voor wie het las – maar kreeg niet de aandacht en waardering waar het recht op had. Onterecht, de mengvorm van feit en fictie was perfect uitgewerkt en gaf het verhaal een meerwaarde die je zelden ziet. Superlatieven, zonder meer.

De Franse makers van De reis van Marcel Grob, tekenaar Sébastien Goethals en scenarist Phillipe Collin, trakteren de stripliefhebber opnieuw op een even sterk verhaal, dat min of meer in het verlengde ligt: Het vaderland van de gebroeders Werner.. De oorlog is voorbij en de opdeling van Duitsland is in volle gang. Het is 1956 als de oorlogswezen Konrad en Andreas Werner zich aanmelden voor werk bij de Stasi. Niet bepaald uit vrije wil, het alternatief is een heropvoedingskamp. Tegelijk blijken de twee ook niet vies van wat opportunisme: het vrijere leven dat ze wordt voorgehouden spreekt ze aan.

Na verloop worden de onafscheidelijke broers uit elkaar gehaald: de ene verkast undercover naar West-Duitsland om van daaruit de communistische heilstaat vorm te geven. Hij infiltreert uiteindelijk in de sportwereld, in het bijzonder die van het voetbal. DDR voorman Erich Honecker, beducht voor een sportieve afgang, wil alles op alles zetten om zijn landsteam te laten winnen van de grote vijand: het voetbalelftal van West-Duitsland, dat op dat moment mondiale triomfen viert met sterren als Paul Breitner, Gerd Müller en Franz Beckenbauer.

De andere broer blijft achter. Ze zien elkaar jarenlang niet. Pas als de legendarische wedstrijd op het programma staat en de DDR-delegatie in juni 1974 naar Hamburg afreist, kunnen beide broers elkaar mogelijk weer treffen. Maar dan is er buiten de superieuren gedacht: die vinden een ontmoeting veel te gevaarlijk. De Koude Oorlog was nooit stugger. Als de Werners elkaar willen zien, dan moet dat in het geniep.

Het verhaal ontwikkelt zich als een pleidooi voor loyaliteit, als een keuze tussen familiebanden en ideologie. De apotheose is schitterend en invoelend: tegen de achtergrond van een curieuze voetbalwedstrijd gaat het hard tegen hard. Er worden overwinningen gevierd die schitterend in beeld worden gebracht. Een regelrechte nagelbijter in een historisch accurate context: soms hoeft een goede strip niet meer te zijn dat exact dat. Goethals en Collin zijn een topteam dat alle lof en aandacht verdient. Verstandige striplezers kopen Het vaderland van de gebroeders Werner samen met De reis van Marcel Grob, en laten zich meevoeren en verrassen. Als combi sterk aanbevolen.

Sébastien Goethals & Phillipe Colin – Het vaderland van de gebroeders Werner. Daedalus. 152 pagina’s hardcover. € 24,95.

Strips & comics

Gelezen: Charlot Kristensen – What we don’t talk about

What we don’t talk about is een exemplarisch verhaal over een jong stel. Adam is een schuchtere, tikje introverte jongeman en Farai is een energieke, vrolijke meid met Zimbabwaanse roots. Dat laatste is belangrijk, want het ‘what’ uit de titel slaat op de tweekleurigheid van hun relatie. Charlot Kristensen, die het verhaal schreef en tekende, lijkt als twee druppels op Farai, al wordt nergens duidelijk dat het verhaal (deels) autobiografisch is.

Het verhaal begint als de twee naar de ouders van Adam gaan. Het bezoek, dat pas plaatsvindt in jaar twee van de relatie, is een tikkeltje beladen: met name Adam ziet ertegenop. Dat blijkt onmiddellijk, omdat de moeder van Adam tamelijk dominant is. Farai leert zo een kant van haar vriend kennen, die ze nog niet eerder zag.

Al gauw blijkt dat de moeder zo haar eigen gedachten heeft over Farai en haar afkomst. Haar vooroordelen zijn ongemakkelijk en vooral pijnlijk. Als Farai Adam met de situatie confronteert – hij zit erbij en laat het gebeuren – krijgen de twee een flinke discussie. Dat is de kern van het verhaal.

Kristensen heeft in haar debuut een flink aantal pagina’s nodig om tot de kern door te dringen. In dat opzicht heeft het verhaal niet veel om het lijf: ze werkt toe naar de confrontatie, om vervolgens een punt te maken. Logisch, helder en daarmee voorspelbaar. Tegelijk maakt dat de bedoeling niet minder wezenlijk: What we don’t talk about gaat over racisme zoals die dagelijks om ons heen is, omgeven door onbegrip en tenenloperij. Onze zwartepietendiscussie in stripvorm. Er worden onwelvoeglijke opmerkingen gemaakt en zodra die benoemd en besproken worden, wordt de zaak omgekeerd: zo heb ik het niet bedoeld, jij zoekt overal racisme achter, jij bent overgevoelig. De strip werkt dit proces heel sterk uit.

De moeder van Adam wordt door Kristensen van meet af scherp afgebeeld. Haar gezicht is een constante grimas, passend bij hoe ze overkomt: ze is van de ongevoelige soort, die over weinig empathie beschikt. Ze zet haar man en haar zoon weg, bepaalt de sfeer en het discours. Alles voelt kil. Zij vindt dat haar weerwoord – je bent hier welkom, wij stellen ons huis voor je open – haar de gelegenheid verschaft om allerlei onacceptabele opmerkingen over Farai, haar ouders en haar afkomst te maken. Als Farai het niet meer pikt, komt de pieten-reflex: dat jij er iets racistisch in ziet, betekent niet dat ik racistisch ben. Sterker nog, de moeder blijkt onaagenaam verrast door die suggestie.

Adam zwijgt en kiest geen partij. Hij probeert de situatie los te zien van de keuze tussen zijn vriendin en zijn moeder – wat onmogelijk blijkt. Kristensen geeft in een prachtig slotstuk het verhaal een diepe laag die het goed kan gebruiken. Het anekdotische, particuliere van de situatie wordt in een handomdraai een wezenlijk en scherp geformuleerd statement. Dat redt de strip en daarmee het belang van het onderwerp.

What we don’t talk about is een perfect geschikt boek voor middelbare scholen. Racisme wordt op een gevoelige en integere manier besproken, met name door de discussies die Adam en Farai hebben. Dat doet Kristensen slim: het gedrag en de uitspraken van de moeder zijn de aanleiding, maar de gesprekken zonder haar bepalen de inhoud. Die kunnen als kapstok dienen om verder te praten.

Charlot Kristensen – What we don’t talk about. Avery Hill. 108 pagina’s. € 16,99.

Strips & comics

Gelezen: Wilbert van der Steen – Salto & Ubba boek 1

Wilbert van der Steen, de meermaals gelauwerde stripauteur van het tweeluik Zon / Licht, tapt met zijn gaysoap Salto & Ubba uit een heel ander vaatje. Zelf zegt hij daarover: “Een tijd geleden realiseerde ik me dat er weinig oorspronkelijk Nederlandstalige strips zijn waarin lhbtqi+ de hoofdrol spelen. En dat terwijl het zo fijn is om jezelf in een verhaal te herkennen.” Zodoende.

Het is interessant om te zien hoe Van der Steen die herkenning vormgeeft. De twee hoofdpersonen, Salto en Ubba, zijn een vriendelijk en liefhebbend stel. Salto is een tobberige bear – een stevige, behaarde man – die een burlesque performer is. Ubba is een interior designer met een elektrische cargobike – een influencer met een hipster-Stint, als het ware. Niet per se een doorsnee van de lhbtqi+-gemeenschap. Sowieso zijn alle types tamelijk extravagant en kleurrijk. Queers in een grijze trui herkennen niemand in de strip.

Misschien hoort dat bij het traject dat elders al een tijdje aan de gang is. In de VS waren de lhbtqi+-strips in eerste instantie ook gericht op zichtbaarheid, uitbundigheid en acceptatie: laten zien dat je er bent, en wie je bent, en hoe. Het waren strips met een emancipatoir laagje dat het verhaal regelmatig in de weg zat. Alles voor het idee dat strips niet per se heteronormatief hoeven te zijn.

Later werd die nadruk steeds minder en verschenen er strips waarin de hoofdpersonen nu eenmaal queer waren. Er werd niet meer bij stilgestaan: de onderwerpen veranderden van ‘hoe vertel ik het mijn ouders en hoe reageert de omgeving’ naar ‘mijn vriendin heeft een bitch van een vriendin en ik wil haar behoeden voor verdriet’ – Laura Dean keeps breaking up with me van Mariko Tamaki, bijvoorbeeld. Of de latere titels van Tillie Walden waarin de personages allemaal gay zijn, zonder dat daar zelfs maar één keer bij wordt stilgestaan. Het is, we zijn.

Bij Van der Steen zijn de figuren allemaal een tikje flamboyant, uitgesproken en bont. Dat is leuk voor het verhaal, voor het vlotte tempo van de vertelling, maar de klassieke typetjes maken de entourage meteen als die van een sitcom: de scenes zijn aan de ontbijttafel, in bed, in het café en op straat, met uitgesproken figuren die doen wat van ze verwacht wordt. Het is niet ingetogen, maar met grote gebaren. Dat is beslist geen diskwalificatie: het past bij de sfeer en maakt van Salto & Ubba een geestige soap die lekker swingt.

Salto ziet zijn inkomsten teruglopen omdat het toeristenseizoen voorbij is. Hij wil iets nieuws proberen maar weet niet wat. Hij zoekt, zoals Van der Steen het steeds noemt, een ‘project’: iets om zich in vast te bijten. Uiteindelijk dient de oplossing zich spontaan aan. Gelukkig maar, want het gemonkel van Salto kent geen grenzen. Stiekem vermoed je opzet; Salto houdt wel van een beetje extra aandacht.

Van der Steen zet Salto sterk neer. In dit deel – er komen meer boeken – zit Ubba duidelijk nog op de bijrijdersstoel: zijn tijd komt nog. Dat merk je ook in hoe het verhaal zich ontvouwt. Salto eist en krijgt veel meer aandacht dan Ubba, die hooguit af en toe een beetje mijmerend deelneemt aan het verhaal: “Lomperik. Je wilde gewoon dat ‘ie stopte. Ook al zou een project goed voor hem zijn.” Salto heeft intussen zijn eerste plannen al gesmeed: een workshop bearlesque, waarvoor hij drie totaal uiteenlopende figuren heeft weten te strikken. De workshoplessen zijn een hoogtepunt en hilarisch in beeld gebracht.

Omdat Salto en Ubba duidelijk niet uit hetzelfde hout zijn gesneden, kan Van der Steen excelleren in hun gesprekken: die zijn lekker aangezet. Daarmee heeft het iets weg van Zeep, het soapy tweeluik van Maarten vande Wiele over lust, list en lifestyle, vanwege het voortkabbelende gedoe en gemiep – helemaal als je Van der Steens cliffhanger erbij haalt: een kwaaie concullega van Salto die zijn invloedrijke vader inschakelt om Salto te gronde te richten. Alleen dat al doet uitzien naar deel 2.

Het album is de eerste titel van Van der Steens eigen uitgeverij Steenbook. Dat is een lovenswaardig initiatief, vooral vanwege de nadruk op de lhbtqi+-thematiek. Hopelijk zet deze publicatie het genre ook hier in gang; het ligt voor de hand dat er veel meer tekenaars in Nederland zijn die diversiteit in strips missen. Steenbook zou daar een mooie rol in kunnen spelen.

Dan is het wel zaak een grafisch vormgever aan te trekken, want “BOEK 1” van Salto & Ubba is karig vormgegeven: een vrij kleurloze, gecentreerde kop in een broodletter op het voorplat en een lettering binnenin die de schwung behoorlijk uit de pagina’s haalt, vooral wanneer er veel gesproken wordt – en dat terwijl er echt niets mis is met de handlettering van Van der Steen. Op de achterkant staan de samenvatting en aanbevelingen gecentreerd onder elkaar, zonder lucht of opmaak. Het oogt allemaal wat knullig.

En dat is echt jammer, want deze strip verdient het om opgepakt te worden. En dan is uitstraling alles. Desondanks kan Salto & Ubba gemakkelijk uitgroeien tot een publiekslieveling, vooral als het tempo flink hoog blijft, liefst met twee of drie boeken per jaar. Deze twee heren moeten in de schijnwerpers blijven – iets waar Salto zich vast in kan vinden.

Wilbert van der Steen – Salto & Ubba boek 1. Steenbook. 88 pagina’s. € 16,95.

Strips & comics

Gelezen: Charles Burns – Daedalus 2

Anderhalf jaar na het eerste deel verscheen onlangs deel 2 van Charles Burns’ nieuwe stripreeks Daedalus. Dat zegt wat over de vaart, en rechtvaardigt de niet overdeeld gunstige meningen na het eerste deel: het verhaal kwam wat langzaam op gang en het idee dat het een langer vervolgverhaal werd liet sommige striplezers toch wat aarzelend achter. Hoe lang gaat dit duren? Waar beginnen we aan?

Er zijn meer nevelen, en dat gaat dan over het verhaal. Daedalus is een echte Burns, zoveel is intussen duidelijk: het vervreemdende verhaal lijkt nergens wat het is én is nergens wat het lijkt te zijn. Eigenlijk werkt het pas echt als je je aan het idee overgeeft dat je niet alles gaat snappen, wie alles beredeneert heeft geen leuke middag met Burns. Neem de personages, die in het tweede deel al iets meer inhoud krijgen: over de introverte hobbyfilmer en tekenaar Brian komen we al iets meer te weten. Hij woont samen met zijn alcoholische, meelijwekkende moeder die hem gemakkelijk in verlegenheid brengt, helemaal tegenover zijn vrienden. Dat hij zich terugtrekt, is al iets aannemelijker geworden met haar introductie.

Brian heeft een crush op Laurie maar heeft geen idee hoe hij dat moet uitspelen. Laurie voelt zich tot Brian aangetrokken maar weet niet wat ze met hem aan moet. De vrienden draaien om elkaar als de planeten in een sterrenstelsel. Veel is terloops, maar omdat alles zo spaarzaam wordt gebracht heb je als lezer snel het idee dat ongeveer alles ertoe doet: op die manier vertraagt Burns de leeservaring. Zoveel is er nu ook weer niet te lezen.

En meer nog dan deel 1 is deel 2 een rechtlijnig verhaal: er wordt aan de film van Brian gewerkt en de vrienden zijn met elkaar bezig. Als draadje loopt er een beeldend element door de strip: een cocon, waarvan vast en zeker later duidelijker wordt wat het er doet. Veel meer is het niet: de 64 pagina’s zijn met een half uurtje wel doorgenomen. En wat overblijft is een aanloopje naar het volgende deel, het euvel waar ook De Rode Ridder mee te maken heeft. De lezer kan nog niets plaatsen, zit met vragen en moet wachten.

Als Daedalus als een comic was uitgegeven dan was het helderder geweest. Los van het feit dat de pagina’s zijn opgezet als een comic (met drie stroken boven elkaar) weet de lezer vanwege de verschijningsvorm wat hem te wachten staat. Nu zijn de boeken werkelijk perfect uitgegeven, met een linnen rug en een mooie harde kaft, maar zijn het veel minder flinke episodes zoals de striplezer gewend is. Echte cliffhangers zitten er bovendien niet in.

De vergelijking met Black Hole ligt voor de hand: het is de stripreeks die Burns in twaalf comic-delen publiceerde tussen 1995 en 2005, én die daarna compleet verscheen als hardcover, ook in het Nederlands als Zwart Gat. Eigenlijk is het vooral een vraag waarom Burns niet gewoon een compleet verhaal heeft gemaakt om die in één keer te publiceren. Uiteindelijk wachten we dan net zo lang, maar kunnen ons in ieder geval echt onderdompelen.

Dit alles laat onverlet dat Daedalus een lekkere brok horror en suspense schenkt aan de lezer. Omdat Burns voor jongvolwassenen kiest heeft het bovendien een fijne vibe, die herkenbaar is.

Charles Burns – Daedalus 2. Concerto Books. 64 pagina’s hardcover. € 22,99.

Strips & comics

Gelezen: Baptiste Bouthier & Héloïse Chochois – De dag dat de wereld kantelde

Op 11 september 2001 kantelde ons wereldbeeld. De journalist Baptiste Bouthier schreef het verhaal van de wereld na de aanvallen op de Twin Towers en de stripmaker Héloïse Chochois goot het in een gemakkelijk leesbare strip, waarmee het Franse duo slim aanhaakte bij de twintigste herdenking van de aanval op de “vrije wereld, de westerse beschaving, Amerika en zijn bondgenoten”, enzovoort. Hun strip is een ideale, historisch verantwoorde instapper voor met name jonge mensen.

De bijzondere beeldspraak -van het kantelen- komt van de Franse tiener Juliette, die in de strip de afgelopen twintig jaar voor ons heeft samengevat. Zij vertelt welke impact de aanvallen destijds op haar hadden, maar vooral wat er daarna in de wereld veranderde. Ze deelt alle gebeurtenissen als een relatieve buitenstaander, met een zus die toevallig in New York woont.

Het verhaal, dat een heel rustig verteltempo kent, begint vrijwel gelijk bij de iconische beelden van de vliegtuigen die de Twin Towers in vliegen. Alle momenten van die dag, uitentreuren herhaald en herdacht op iedere elfde september sinds 2001, passeren de revue: sommige plaatjes herken je van foto’s of van de beelden, alles is bekend. Twintig jaar klinkt lang, maar het staat de lezer vast nog helder voor de geest.

Om die reden mag je aannemen dat dit album vooral is bedoeld voor jonge lezers: zij die ervan weten, maar pas na de beginjaren 2000 zijn geboren. En meteen gezegd: voor die doelgroep is de strip erg geschikt. Ze legt namelijk feitelijk, kort en krachtig uit hoe alles zo is gekomen, met Afghanistan, met Irak, met IS en Al Qaida, met Osama Bin Laden, de Patriot Act, Snowden en Bush. Na het lezen van De dag dat de wereld kantelde ken je alle belangrijke gebeurtenissen, namen en verbanden. Ideaal voor 12- tot 16-jarigen, zonder meer.

Voor de oudere lezer is het allemaal gesneden koek: geen nieuwe feiten, geen brisante stellingname of iets van dien aard. Natuurlijk, er wordt wel een nootje gekraakt als het gaat om de verregaande maatregelen die de regering-Bush nam om de eigen bevolking te kunnen controleren of hoe ze de wereld met de Irak-oorlog opzadelde, maar ach, dat weten we intussen ook wel. En hoewel Bouthier een gerenommeerd journalist is die meer over dit onderwerp publiceerde, heeft hij er duidelijk voor gekozen om niet de diepte in te gaan, maar om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen binnen de 144 pagina’s van het verhaal.

Toch zou je willen dat de makers wat meer hadden stilgestaan bij de lessen die we kunnen trekken. Er zijn wel wat voorzichtige aanzetjes maar die blijven een beetje hangen: alle tijdelijke maatregelen die destijds voor onze ‘veiligheid’ werden getroffen en die je gemakkelijk kan zien als inperking van onze vrijheden, zijn nog altijd gaande: de Patriot Act en de equivalenten in andere landen, zoals het Franse Vigipirate-plan, waarover het in De dag dat de wereld kantelde gaat. Het stilzwijgende doorgaan van al controlemechanieken is kwalijk; met enige regelmaat duiken er schandalen op die in het verlengde ervan liggen. Het is interessante materie om op in te gaan, maar dat wordt nagelaten – al wordt klokkenluider Edward Snowden meermaals genoemd.

De tekeningen van Héloíse Chouchois zijn gedienstig maar niet overtuigend. Aanslagpleger Mohammed Atta is nog een beetje herkenbaar, de rest is gewoon een horde koppies: het zou een voetbalelftal kunnen zijn. Ook Bush en zijn trawanten zijn maar met moeite te herkennen. Geeft het? Niet echt. De plaatjes, om het oneerbieding te zeggen, volgen gewoon de tekst. Dus als er staat dat ‘aasgieren’ Rumsfeld en Cheney Bush souffleren en hem een oorlog inrommelen, dan geloven we dat die twee figuurtjes de haviken Rumsfeld en Cheney zijn.

Dit album had allerlei gedaanten kunnen aannemen. De keuze is gevallen op een evenwichtige, tikje saaie opsomming van zaken en gebeurtenissen, verteld door een tiener die niet weet wat ze overal van moet vinden. Dat is een interessante insteek voor een album voor leeftijdgenoten: dit boek had een uitgekiende marketing verdiend. Daarom hierbij de voorzet dat De dag dat de wereld kantelde een prima titel is voor het midedlbare onderwijs. Laat leerlingen deze strip maar eens lezen, en ga er dan over in gesprek.

Baptiste Bouthier & Héloïse Chochois – De dag dat de wereld kantelde. Standaard uitgeverij. 144 pagina’s hardcover. € 29,95.