Geen categorie

Sier

Beleefdheid siert de mens. Het is zo’n prachtige zegswijze waar iedereen het mee eens is, al lijkt het streven in verkiezingstijd niet altijd haalbaar. Zo had de VVD-voorvrouwe onlangs lucht gekregen van een stedentripje van de Forumbaas en eiste ze op hoge toon opheldering, verpakt in een vraag: wordt dit betaald van belastinggeld of hoe zit dat? Het antwoord was duidelijk: alles wordt keurig uit eigen zak betaald en dus eist de wederpartij excuses. Excuses waarvoor, vraagt de gewone-vragenstelster zich af. Voor de suggestie dat hier wordt gesjoemeld met gemeenschapsgeld natuurlijk, zegt de aanstaande vakantieganger. Ik pieker er niet over, is het antwoord. Helemaal lekker: als je al niet eens meer een vraag mag stellen, dan zijn we wel erg ver van huis. En dus wordt de strandbal teruggekaatst: excuses voor de suggestie dat er werd gesuggereerd. Twee dagen later is alles weer uit de media verdwenen en is alleen het ruziesfeertje blijven hangen.
Bescheidenheid siert de mens. Het is zo’n prachtige zegswijze die het onder normale omstandigheden goed doet, al hebben we natuurlijk ook rekening te houden met de grote roerganger van de Stadspartij, die onlangs een stapel A4’tjes met vragen neerlegde bij het College van B&W over het Forum, de oostwand en het democratische gehalte van dat alles. Goedgemutst ging het college met de vragen aan de slag en kwam deze week met een reactie. Die luidde: het is nauwelijks voorstelbaar dat in Nederland een project democratischer tot stand is gekomen dan dat van het Forum en de oostwand. Een referendum, een prijsvraag, een denktank en een grootschalig opinieonderzoek; als dat nog niet voldoende democratisch is, wat dan wel? B&W eisten geen excuses voor de suggestie dat ze niet democratisch zouden hebben gehandeld, maar toch zat er venijn in de staart. De Stadspartij werd uitgedraagd een project te vinden dat democatischer tot stand is gekomen. Het zou ze leren vaker met van die domme vragenlijstjes op de proppen te komen.
Belachelijkheid siert de mens. Het is zo’n prachtige zegswijze die je eigenlijk nooit hoort, behalve als je weet dat ergens op een fractiekamertje een fanatiekeling het internet zit uit de vlooien op zoek naar een buitensporig democratisch tot stand gekomen project. En waarempel, het fietsbruggetje bij het Webers Bos in het Gelderse Eerbeek is nóg uitvoeriger met het volk besproken. We horen een zachte ‘yes’ door de kamer. Het college is nog niet van hem af.

Plaats een reactie