Geen categorie

Geen woorden

Er is hier iets eigenaardigs aan de hand, iets dat zelfs typisch Nederlands kan worden genoemd. Deze eigenaardigheid kunnen we samenvatten als een volkomen gebrek aan woorden. Gaat het over onze gevoelens, dan zeggen we doorgaans gemakshalve dat we er geen woorden voor hebben. Altijd goed. Rampen zoals de aanslag op Koninginnedag? We zijn massaal […]