Geen categorie

Tekst met humor*

“Hallo neger, mag ik u wat vragen stellen over humor?”
“Natuurlijk, maar ik vind het onplezierig als u mij neger noemt.”
“Zwarte?”
“Ik prefereer bruin. Dat benadert het dichtst de kleur van mijn huid. Als het u daarom gaat.”
“Akkoord dan. Laten we snel met vraag 1 beginnen. Hoe staat u tegenover humor?”
“Positief.”
“Wacht even. De antwoorden zijn A goed, B gemiddeld goed, C redelijk, of D matig en lager.”
“Ik zeg A.”
“Goed.”
“Ja. Goed.”
“Prima. Kunt u dat nader toelichten?”
“Ja, op zich heb ik bij humor echt zoiets…”
“Wacht even, bruine man, u kunt kiezen uit A ja, dat kan ik, B met wat extra inspanning moet het lukken of C nee in het geheel niet.”
“Ik kies A.”
“Mooi. Vraag 3. Een beproefd recept in humor betreft de herhaling. Hoe staat u tegenover de humoristische herhaling? Is dat A positief of B negatief?”
“Positief.”
“U staat dus positief tegenover herhaling?”
“Ja.”
“Mooi. Vraag 4. Een beproefd recept in humor betreft de herhaling. Hoe staat u tegenover de humoristische herhaling? Is dat A positief of B negatief?”
“Positief.”
“Onveranderd positief?”
“Ja.”
“Oké. Dan slaan we vraag 5 tot en met 70 over en gaan we verder met vraag 71. Die luidt als volgt: de beleving van Renaissancehumor is op veel punten heel anders dan van de hedendaagse humor. Hoe ervaart u de ontwikkeling die hieraan ten grondslag ligt? Is dat A met instemming, B onverschillig of C alles gaat met zijn tijd mee dus ook humor?”
“Dat laatste, denk ik.”
“Dat alles met zijn tijd meegaat?”
“Ja.”
“U weet dat dat het naïeve antwoord is?”
“Nee, dat wist ik niet. Wat nu?”
“U mag een ander antwoord kiezen, als u wilt.”
“Dan kies ik voor A.”
“U kiest voor de instemming.”
“Ja.”
“Dat is het goede antwoord. We zijn op de helft van de vragen. Verder met vraag 72. Vraag 72. Intelligente mensen lachen om andere dingen dan volkse types. Is er een hogere vorm van humor, vermoedt u? A ja, B dat zou kunnen of C geen idee?”
“Ik denk ja.”
“U denkt A?”
“Ja.”
“A ja? En waarom, als ik vragen mag?”
“Ik denk dat de kennis die…”
“Momentje, bruine makker van me. Is dat A superioriteitsgevoel, B common sense of C nattevingerwerk?”
“Hoe meer kennis we bezitten, des te meer er om te lachen is. Daarom houden eenvoudige mensen vooral van humor over scheten en pies. Die kunnen de humor die met kennis gepaard gaat helemaal niet plaatsen. Ik zeg dus B.”
“Tja. Ik kan u er geen bonuspunten voor geven of zo, maar uw antwoord is heel compleet. Vindt u het nog leuk, dit onderzoek?”
“Om eerlijk te zijn begin ik een beetje weg te ebben.”
“Heeft u dat met humor ook?”
“Soms wel ja.”
“Is dat A ja, B nee of C soms wel ja?”
“C.”
“Soms wel ja?”
“Ja.”
“Ja als in A?”
“Nee, soms wel ja. C.”
“Mag ik u hartelijk danken voor uw medewerking aan dit onderzoek naar humor?”
“O, is het al voorbij? Ik dacht dat we net pas op de helft waren.”
“Dat was humoristisch bedoeld. Het is klaar.”
“Waar is het eigenlijk voor?”
“Het is voor mezelf. Zin in een biertje?”
“Nee dank u, ik moet naar een afspraak.”
“Ook goed. Tot ziens dan maar weer!”
“Dag meneer.”

* en een beetje racisme, voor wie daar gevoelig voor is.

Plaats een reactie